έκθεση

Έκθεση Memoria

2-4 εως 12-5-2012 από τους Ηρώ Βαρβαρίτη, Βάζω Γκαβαϊσέ, Εύα Μαραθάκη, Χρήστος Μιχαηλίδης, Γιώργος Παπαδάτος, Έφη Σπύρου,…