μουσική

Κώστας Τουρνάς στο Antart

Και εκεί που συζητούσαμε για διαχρονικούς Έλληνες καλλιτέχνες μου είπε η γυναίκα μου : Τι…