σκέψεις

Ο drama queen.

Ο drama queen είναι ο τύπος που κάνει τα πάντα μια δραματική ιστορία. Δεν την…