σκέψεις μίας νευρικιάς

Ο drama queen.

Ο drama queen είναι ο τύπος που κάνει τα πάντα μια δραματική ιστορία. Δεν την…

Να σας συστηθώ!

Ένα μεσημέρι ..κλείνει η εταιρεία που εργαζόμουν και όλα ήταν μαύρα και καταθλιπτικά. Την άλλη…